ŠKOLENÍ PRO FIRMY

Připravíme Vám kurz první pomoci ušitý na míru pro Vaši firmu tak, aby odpovídal Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 102. Naučíme Vaše zaměstnance rozpoznávat život ohrožující stavy, jak zareagovat na krizovou situaci a správně přivolat zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím  tísňové linky 155.

Probereme s Vašimi zaměstnanci inventář lékárničky na jejich pracovišti a vyzkoušíme si, jak efektivně použít její výbavu.

Poradíme s výběrem AED, proškolíme Vás a Vaše zaměstnance tak, aby přístroj uměli bezodkladně použít před příjezdem Zdravotnické záchranné služby.

V praktických nácvicích si účastníci osvojí postupy první pomoci, v život ohrožujících situacích.

Vedle základní neodkladné resuscitace také například rychlé a efektivní zastavení krvácení, zprůchodnění dýchacích cest při vdechnutí cizího tělesa, ošetření popáleniny, první pomoc při úrazech elektrickým proudem atd.

Všechny postupy učíme s důrazem na vlastní bezpečnost zachránců. Využíváme kvalitní resuscitační modely se zpětnou vazbou a celou řadu dalších praktických pomůcek, simulátorů a trenažerů.

Akci jsme schopni postavit na míru, například jako zážitkový workshop nebo teambuilding. Vše podle Vašich specifických požadavků a firemních potřeb.

Rozsah a časová dotace kurzu: Program sestavíme podle Vašich individuálních požadavků.

Kontaktujte nás.