ÚVOD

Vítáme Vás na stránkách První pomoc snadno.

Děkujeme, že jste se nás rozhodli navštívit.

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli kladně, tak jste tady správně.

My Vás to NAUČÍME!

Naše kurzy jsou zaměřeny na vyhodnocení a zvládání akutních stavů, které postiženého ohrožují na životě. Cílem našich kurzů je praktický výcvik v poskytování první pomoci na místě události, do příjezdu záchranné služby, kdy v některých případech jde opravdu o minuty.

Druhá část našich kurzů je zaměřena na zvládání různých druhů psychické zátěže, se kterou se ve svém životě či zaměstnání můžete setkat. Zároveň Vás připravíme na situace, v nichž si většina lidí jen obtížně ví rady. Poradíme Vám, jak se chovat k lidem, stiženým nenadálou ztrátou blízkého člověka nebo vážným onemocněním.

 Možná se ptáte, proč si vybrat zrovna náš kurz:

 


Logo firmy.cz