V tomto kurzu Vás naši lektoři během tří hodin naučí poskytovat první pomoc dětem při tom nejzávažnějším stavu, jakým je zástava oběhu u dítěte. K tomuto nejzávažnějšímu stavu může dojít z několika příčin. Mezi nejčastější patří utonutí či vdechnutí cizího tělesa, například bonbónu, oříšku, ale třeba i kousku párku či rohlíku.

Součástí kurzu je samozřejmě praktický nácvik mnoha reálných situací. Vyzkoušíte si telefonování na tísňovou linku 155, vypuzování cizího tělesa z dýchacích cest a kardiopulmonální resuscitaci na dětském modelu.

Rozsah: 3 hodiny