(Základní neodkladná resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)).

Stěžejní myšlenkou toto workshopu je krátká prezentace zásad první pomoci v život ohrožujících situacích a důraz je kladen zejména následný praktický nácvik jejího provádění. Metodika kurzu je zaměřena na maximální využití času k procvičování praktických situací na reálných scénářích srdeční zástavy s využitím resuscitačních modelů, cvičného AED a dalších pomůcek.

             

Nové termíny pro Vás připravujeme

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou po prázdninách!

V případě o zájmu některý z našich kurzů či podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím

prvnipomocsnadno@seznam.cz nebo na telefonních číslech:

737 488 543

605 252 024