Náš tým

2DA.tmp

Jmenuji se Iveta Nováková Knížková a již od dětství jsem chtěla pracovat na záchranné službě. Velkou měrou se o to zasloužil seriál Sanitka, který jsem jako dítě viděla. Toto přání se mi splnilo v roce 2002, kdy jsem na záchrannou službu nastoupila a kde pracuji i nadále. Jsem zaměstnána jako záchranářka a podílím se již mnoho let na vzdělávání jak profesionálů, tak laické veřejnosti.

V současné době se velmi intenzivně věnuji psychosociální problematice a poskytuji psychosociální podporu zdravotnickým profesionálům (prevence stresu, syndromu vyhoření) i rodinám zasaženým tragickou událostí (úrazem, nehodou, smrtí nejbližších). Takto zasažení se dostávají do akutní stresové reakce a v prvních hodinách po tragédii často nevědí co mají dělat. Od roku 2012 působím jako Krajský koordinátor systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) a od ledna 2016 jsem koordinátorem SPIS pro Českou republiku. Externě spolupracuji s NCO NZO v Brně, kde se podílím na vzdělávání a výcviku peerů a interventů.

Jak to vlastně začalo? 

Před třemi roky se na mě obrátila vyděšená kamarádka s prosbou o pomoc, protože našla svého otce doma v bezvědomí a nevěděla si rady, jak mu pomoci. Naštěstí se jednalo pouze o hypoglykemické kóma a tak jsme celou situaci zvládly. Po této zkušenosti mě poprosila o proškolení v poskytování první pomoci celé jejich rodiny, včetně dětí a tehdy jsem si uvědomila, jak důležité je vzdělávání v této oblasti. Dobře prováděná základní neodkladná resuscitace totiž zvyšuje dva až čtyřikrát pravděpodobnost přežití postiženého!

Ze zkušeností víme, že k většině  srdečních zástav probíhá v domácím prostředí, to znamená - bohužel - u našich nejbližších. O to větší důvod k tomu, abychom jim byli schopni pomoci ještě před příjezdem odborné pomoci profesionálních záchranářů. Tato událost i ohlasy dalších lidí z okolí mne přivedli na myšlenku vzdělávání co nejširší veřejnosti, aby poskytování první pomoci ať již doma, na silnici či v nákupním centru bylo stejně přirozené automatické, jako dýchání. Navíc, všichni naši instruktoři mají bohaté zkušenosti s prací na zdravotnické záchranné službě a dobře ví, co je pro záchranu života nejpodstatnější. Proto v našich kurzech klademe důraz na praktické nácviky s minimem teorie.

 

Mgr. Iveta Nováková Knížková, DiS.

Vzdělání a odborná praxe:

1988 - 1991 Gymnázium

1991 - 1993 Střední zdravotnická škola, obor Dětská sestra

2001 - 2004 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Zdravotnický záchranář

2007 - 2010 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální patologie a prevence

2010 - 2012 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální pedagogika

Pracovní zkušenosti a odborná praxe:

1993 - 1996 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové

2002 - dosud Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

 • rychlá zdravotnická pomoc
 • rychlá lékařská pomoc
 • letecká záchranná služba
 • krajské zdravotnické operační středisko

2004 Účast na projektech Pomozme si pomáhat a Helpíkův pohár 2005 Kurz „ Battlefield Advanced Trauma Life Support / Battlefield Advanced Resuscitations and Skills “ ( ucelený systém péče o nemocné s traumaty se zřetelem na válečná poranění ).

2006 - Záchranář OK – Ambulance.cz

2008  spolupráce s pořadem 112 V ohrožení života

2010  certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady BLS/AED

2011  -2012 kurz Peer podpory zdravotnickým pracovníkům při zvládání profesně náročných situací

2012 kurz Pomoc a podpora obětem domácího násilí

2013 kurz První psychická pomoc ve zdravotnictví

2012 – 2013 Specializovaný kurz lektorů ve zdravotnictví

2013 Kurz „ Advanced Trauma Life Support “( observer )

2014 Koordinátorka Systému psychosociální intervenční služby pro Královéhradecký kraj

2017 certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady ALS provider

2017 - 2018 kurz Komplexní krizová intervence

2017 Koordinátorka Systému psychosociální intervenční služby pro Českou republiku

 


112

 

 

 

Bc.Ivo Novák

Vzdělání a odborná praxe:

1980 – 1985 Gymnázium Pardubice

1985 - 1987 Střední zdravotnická škola Hradec Králové – obor radiologický laborant

1991 Střední zdravotnická škola Hradec Králové - rozdílové zkoušky obor zdravotní sestra

1995 - 1996 Pomaturitní specializační studium, obor Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče

1999 – 2003 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové – bakalářský studijní program Ošetřovatelství – směr management v ošetřovatelství

Pracovní zkušenosti a odborná praxe:

1987 - 1990 Nemocnice Pardubice – Radiologický laborant

1987 - 1989 Vojenská základní služba Hradní stráž – zdravotnický instruktor

1990 - dosud Zdravotnický záchranář, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

 • letecká záchranná služba
 • rychlá zdravotnická pomoc
 • rychlá lékařská pomoc
 • krajské zdravotnické operační středisko
 • inspektor provozu

1997 Odborná stáž na Letecké záchranné službě v Mnichově, SRN

2004 Účast na projektech Pomozme si pomáhat a Helpíkův pohár 2005 Kurz „ Battlefield Advanced Trauma Life Support / Battlefield Advanced Resuscitations and Skills “ ( ucelený systém péče o nemocné s traumaty se zřetelem na válečná poranění ).

2006 - Záchranář OK – Ambulance.cz

2008 Spolupráce s pořadem 112 v ohrožení života

1997,2010,2013 Letecké záchranné akce při katastrofálních povodních na Moravě, Liberecku a Trutnovsku

2001,2013 Likvidační práce při odstraňování následků povodní v rámci jednotky SDH

2012 – 2013 Specializovaný kurz lektorů ve zdravotnictví

2007 Spolupráce při natáčení pořadu „112 - V ohrožení života“ a „Tísňová linka“

2012 Účast na natáčení seriálu „Sanitka II“

2013 Kurz „ Advanced Trauma Life Support “( observer )

2014 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady BLS/AED provider

2015 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady ALS provider

2015 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Generic instructor course

2017 Instruktor Evropské resuscitační rady (ALS, ILS, BLS/AED)

2017 Certifikovaný kurz Prehospital Trauma Life Support

 

 

 

Bc. Petr Martinec, DiS

Vzdělání a odborná praxe:

2000-2004 Gymnázium Hradec Králové

2009-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Zdravotnický záchranář
2009 - dosud Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
 • rychlá zdravotnická pomoc
 • rychlá lékařská pomoc
 • krajské zdravotnické operační středisko
 • střediskový instruktor
 • letecký záchranář
 • inspektor provozu
2011-2013 Vysoká škola zdravotnická Praha, obor zdravotnické záchranářství
2011-2017  Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
2012-2013 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové - zdravotnický záchranář
2013-2015 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - řidič , zdravotnický záchranář
2015-dosud Oddělení urgentní medicíny FNHK - zdravotnický záchranář
2016-Certifikovaný kurz Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
2016-PHTLS instrutor
2017-dosud LZS záchranář
2017-Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady ALS provider