Ceník

Kurz základní neodkladné resuscitace dospělých

- minimální počet 8 účastníků

- časová dotace: 3 hod

- 350,- Kč/účastník/kurz

Kurz první pomoc u dospělých

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 4 hod.

- 450,-Kč/účastník/kurz

Kurz první pomoci u dětí

- minimální počet 8 účastníků

časová dotace: 3 hod.

- 350,-Kč/účastník/kurz

Kurz základní neodkladné resuscitace dětí

- minimální počet 8 účastníků

časová dotace: 3 hod.

- 350,-Kč/účastník/kurz

Zážitkový workshop dopravní nehody

-minimální počet 10 účastníků

-časová dotace: 6 hod.

- 800,-Kč/účastník/kurz

Bezpečný domov

- maximální počet účastníků 10

- minimální není stanoven

- časová dotace: 3 hod.

- 1800,- Kč/celý kurz

Kurzy a školení pro firmy

- maximální počet účastníků jednoho školení 30 / 2 lektoři

-  časová dotace dle individuálních požadavků

- cena od 100/Kč/účastník/hodina. Cenovou nabídku zpracujeme přímo na míru Vaší firmě, na základě Vašich požadavků.

Kurz práce se stresem, zátěží a základní techniky sebepéče

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 6hod.

- 600,-Kč/účastník/kurz

Kurz krizové komunikace

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 6hod.

- 800,-Kč/účastník/kurz

Základy první psychické pomoci

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 6hod.

- 800,-Kč/účastník/kurz

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 6hod.

- 800,-Kč/účastník/kurz